Gần 600 con nghiện đập phá trại cai nghiện Đồng Nai trốn ra ngoài

Vào đêm ngày 23/10, cả khu vực Đồng Nai trở nên náo loạn bởi hàng trăm con nghiện đã phá rào sắt trung tâm cai nghiện ma túy để tràn ra đường bỏ trốn và gây loạn. Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đồng Nai đã ngay lập tức xác nhận sự việc nghiêm […]
Continue reading…

Enjoyed this post? Share it!