5 từ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn

Theo Tony Robbins, có 5 từ có khả năng giúp chúng ta “thay đổi mọi thứ”, từ cuộc sống cá nhân đến công việc kinh doanh. 5 từ kỳ diệu: “Tôi yêu bạn. Cảm ơn.” Tony Robbins cho biết, ông đã được “biến đổi” nhờ việc lặp đi lặp lại 5 từ “Tôi yêu bạn. […]
Continue reading…

Enjoyed this post? Share it!