LỰA CHỌN CỦA TÂM QUAN TRỌNG HƠN TUỆ?

– Khi dưới 30 tuổi, tôi khát vọng, quyết liệt, tranh luận, chiến đấu… “trận chiến” nào tôi cũng thắng, nhưng chiến thắng nào cũng có dấu ấn của sự chiến đấu, thách thức, mệt mỏi, mất mát… – Tuổi tam tuần (30-40), tôi đưa ra lựa chọn khác: WIN – WIN, thế nhưng lại […]
Continue reading…

Enjoyed this post? Share it!