Lạ thay cho người mẹ để con gái nhỏ không mặc gì đi siêu thị…

Tại một siêu thị lớn ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Bà mẹ này đã để con gài mình trần truồng đi siêu thị cùng, bé gái không hề còn nhỏ bé gì…
Continue reading…

Enjoyed this post? Share it!