Kiến ba khoang tấn công thủ đô – độc tố mạnh ngang rắn hổ mang cắn!

Theo các chuyên gia, trong cơ thể kiến ba khoang có chứa độc tố (pederin). Chất này độc gấp 12 lần nọc độc rắn hổ mang, tuy nhiên lượng độc tố này trong kiến ba khoang khá nhỏ, nên chúng ta hãy cùng chuyên gia côn trùng học phân tích sâu thêm ở ngay dưới […]
Continue reading…

Enjoyed this post? Share it!