Cách viết Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếng Anh

Các bạn làm thủ tục, giấy tờ bằng tiếng Anh chắc hẳn sẽ nhiều lần băn khoăn không biết viết dòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào. Vnblog.biz xin cung cấp cho bạn thông tin cách viết chính xác nhất. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Socialist Republic […]
Continue reading…

Enjoyed this post? Share it!